Disclaimer

Het gebruik van de bestanden en/of routes die van de website www.lekkertoeren.info gedownload  worden, is geheel voor rekening en risico van de persoon die het bestand of de route heeft gedownload.

Deelname aan een toerrit is vrijwillig en geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers. Door deel te nemen aan een toerrit doet de deelnemer automatisch afstand van het recht om de organisator van het evenement aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van welk incident dan ook tijdens de rit.
Lekkertoeren.info en de organisator(en) van de toerrit aanvaarden met betrekking tot de toerrit geen enkele aansprakelijkheid tegenover wie, of wat, dan ook. Deelnemers die zelf gasten uitnodigen voor deelname aan deze toerrit, zijn gehouden er voor te zorgen dat die gastrijders van de tekst van deze disclaimer op de hoogte zijn.
De motorfiets van elke deelnemer dient in goede technische staat te zijn en de berijder dient over een geldig motorrijbewijs te beschikken.
Deelnemers dienen verzekerd te zijn conform de bepalingen gesteld in de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen”. Tevens zijn vanzelfsprekend de bepalingen van de “Wegenverkeerswet 1994″ van toepassing.
Lekkertoeren.info vraagt de deelnemers nadrukkelijk om, zoveel mogelijk, rekening te houden met de overige weggebruikers en om- en aanwonenden van de te rijden routes.

  • Er wordt gereden in een groep van maximaal 20 motoren. Indien er meer dan 20 motoren zijn aangemeld zal in de groep in overleg worden opgesplitst.
  • Rijd baksteengewijs. Hierdoor is de kans, bij een noodstop, de ander te raken kleiner en wordt door de groep een kleiner deel van de weg in beslag genomen. Zijn de wegen te smal voor baksteengewijs rijden, bewaar dan in ieder geval voldoende afstand tot je voorligger.
  • Behoud te allen tijde je plaats in de groep. Haal alleen in als dit écht duidelijk is voor de rest van de groep.
  • Let op je achterligger. Als die moet stoppen stop dan ook, op een veilige wijze, langs de kant van de weg en wacht op de achterligger. Dit is veel veiliger dan te keren en terug te rijden.
  • Rijd je eigen tempo. Als het naar de zin van de deelnemer te snel of te langzaam gaat, maak dat dan aan je groep kenbaar. Kan er geen overeenstemming bereikt worden, wacht dan eventueel op een andere groep of rijd zelfstandig verder.
  • Rijd ten allen tijde op een veilige en nette wijze. Beperk overlast voor om- en aanwonenden en andere weggebruikers. Wees terughoudend met het inhalen van andere groepen op smalle weggetjes. Als er toch ingehaald wordt doe dat dan op een veilige en nette wijze.
Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG
M.i.v. 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Dit ter bescherming van uw privacy.

E.e.a. betekent dat wij u moeten informeren over de gegevens die van u in onze database (kunnen) staan.
Om u via een mailing te informeren over onze toertochten, maken wij gebruik van het door u zelf verstrekte e-mail adres.  Uw mobiele telefoonnummer gebruiken we slechts om u via sms of Whatsapp te informeren als een toertocht om welke reden dan ook wordt geannuleerd. De e-mailadressen zijn alleen bij de beheerder van de website geregistreerd en worden tevens geanonimiseerd (als BBC) verstuurd.
Op onze website kan ook verslag worden gemaakt een verreden toertocht. Als hierin namen worden gebruikt, beperken wij ons alleen tot het noemen van de voornaam. Verder kunnen er foto’s of video beelden van zo’n toertocht geplaatst worden.
 
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@lekkertoeren.info. Uw gegevens worden dan verwijderd. Dit betekent dat u ook geen informatie meer ontvangt over onze toertochten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.